Bantuan Subsidi Taska

Pemberian RM180 setiap bulan bagi seorang anak merupakan subsidi kerajaan untuk penjawat awam yang perlu menghantar anak ke taska. Subsidi ini dibayar terus secara langsung kepada pengusaha taska berkenaan.

Syarat Kelayakan

 • Merupakan penjawat awam.
 • Bergaji tidak melebihi RM7,000/bulan.
 • Hanya taska di tempat kerja sektor awam.
 • Taska berdaftar dengan JKM.

Cara Memohon

 • Perlu membuat permohonan kepada Bahagian Sumber Manusia atau bahagian yang menyelaras urusan mengenai TASKA di agensi Kerajaan di mana penjawat awam tersebut bekerja.
 • Mengisi maklumat yang diminta dengan lengkap pada borang permohonan.
 • Dokumen sokongan perlu disertakan dan disokong oleh Ketua Jabatan agensi berkenaan :
  1. Salinan penyata gaji
  2. Salinan Sijil Kelahiran/MyKid anak
  3. Salinan Sijil Kelahiran/MyKid anak dan Sijil Pengangkatan daripada Jabatan Pendaftaran Negara jika anak angkat/anak pelihara
  4. Salinan Sijil Kelahiran/MyKid anak dan dokumen menunjukkan hubungan dengan anak tersebut jika anak tiri
  5. Salinan penyata gaji suami/isteri
  6. Bagi suami/isteri yang tidak berkhidmat dengan Kerajaan sama ada suri rumah, bekerja sendiri atau bekerja di sektor swasta, dokumen atau keterangan berkaitan perlu disahkan oleh Ketua Jabatan pegawai

Borang Permohonan

 • Untuk memohon, sila muat turun Lampiran A bagi mendapatkan Borang Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan Taska.

Maklumat Lanjut / Soalan Lazim

 

59 thoughts on “Bantuan Subsidi Taska”

 1. I highly advise to avoid this site. The experience I had with it has been purely frustration as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform to fulfill your requirements.

  Reply
 2. I urge you stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment along with doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable service to fulfill your requirements.

  Reply
 3. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it was purely disappointment along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy platform for your needs.

  Reply
 4. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it has been purely frustration along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy site to meet your needs.

  Reply
 5. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it has been nothing but dismay along with doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy service to meet your needs.

  Reply
 6. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it was purely frustration along with concerns regarding deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest platform to meet your needs.

  Reply
 7. I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it has been purely frustration along with concerns regarding deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, find a more reputable site to meet your needs.

  Reply
 8. I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it has been only disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy platform for your needs.

  Reply
 9. I urge you to avoid this platform. The experience I had with it has been only dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out a trustworthy platform for your needs.

  Reply
 10. I strongly recommend steer clear of this site. The experience I had with it was nothing but dismay along with suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a trustworthy platform to fulfill your requirements.

  Reply
 11. I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been nothing but dismay as well as suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, find a trustworthy platform to fulfill your requirements.

  Reply
 12. I urge you steer clear of this platform. My own encounter with it has been nothing but frustration and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a more reputable service for your needs.

  Reply
 13. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it was only dismay and doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest site for your needs.

  Reply
 14. I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it was only dismay and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for an honest platform to fulfill your requirements.I strongly recommend steer clear of this platform. The experience I had with it was nothing but disappointment as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy site for your needs.

  Reply
 15. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was only dismay along with concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for an honest site to fulfill your requirements.

  Reply
 16. I strongly recommend steer clear of this site. My personal experience with it was only disappointment and concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, look for a more reputable service for your needs.

  Reply
 17. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it was only frustration along with suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, look for a trustworthy service to fulfill your requirements.

  Reply
 18. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been nothing but frustration and doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

  Reply
 19. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy site to meet your needs.

  Reply
 20. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was purely frustration and concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform for your needs.

  Reply
 21. I highly advise steer clear of this site. My personal experience with it was only disappointment and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest service to fulfill your requirements.

  Reply
 22. I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been purely dismay along with doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy service to meet your needs.

  Reply
 23. I urge you steer clear of this platform. The experience I had with it has been only disappointment as well as suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable platform to meet your needs.

  Reply
 24. I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it has been only frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest platform to fulfill your requirements.

  Reply

Leave a Comment